Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Fakta om trekammarbrunnar - funktion

* En trekammarbrunn är en bra lösning när du inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet.

* Ungefär tio procent av svenska hushåll har det som kallas för "enskilt avlopp" (ta in priser på din avloppslösning gratis och utan krav på köp via länken).

* Ett hushåll på fem personer står för ungefär två kubikmeter avloppsvatten per dag.

* Trekammarbrunnen skiljer vatten från material som kan sedimenteras.

* En trekammarbrunn är i praktiken en typ av slamavskiljare.

* I trekammarbrunnen bildas ofta en kaka med grövre partiklar överst, och under den finns vattnet som sedan renas i infiltrationsanläggningen.

* Avloppsvattnet rinner sedan vidare till en infiltrationsanläggning, där det får rinna ner genom makadam och renas av organismer innan det till slut når grundvattnet.

* En trekammarbrunn med infiltration är en relativt kostsam investering men med ROT-avdrag kan du halvera installationskostnaden.

* Din kommun har sannolikt särskilda regler för avlopp och trekammarbrunnar, hör med tjänstemännen vad som gäller.

* Eftersom det är en avancerad process bör du anlita en erfaren hantverkare, använda gärna en gratis offertjänst för till installationen av din trekammarbrunn med infiltration.

* Via denna länk kan du gratis (utan krav på köp) ta in offerter från manuellt granskade installatörer av trekammarbrunnar.

* I vissa produktbeskrivningar kan du stöta på engelska. Ordet "trekammarbrunn" kan på engelska bli "three chamber septic tank", "three chamber sludge pit" och några varianter på dessa.

* Många trekammarbrunnar idag är av stålfiberbetong.

Vill du jämföra priser på uppdrag relaterade till trekammarbrunnar?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala entreprenörer kontaktar dig med offert!