Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Trekammarbrunn slamavskiljare 2m3

Storleken på trekammarbrunn mäts i kubikmeter. För en familj på två föräldrar och tre barn brukar man säga att trekammarbrunn på två m3 är lagom storlek. Denna behöver du tömmas ungefär två gånger om året, hör med din kommun vad som gäller för tömning av trekammarbrunn.

Trekammarbrunn 2m2

Två kubikmeter trekammarbrunn (2 m3) är dock bara ett riktmärke och en trekammarbrunn kan vara både störe och mindre än så, hör med din markentreprenör samt kommunen om vilken lösning och volym som passar ditt hushåll bäst. En slamavskiljare på 3m3 eller 4m3 kan vara mer effektiv i det långa loppet.

Mer information om trekammarbrunn: pris och funktion.