Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Slamavskiljare

Slam bildas alltid när avloppsvatten renas. Ofta delar man upp avloppsvatten i två kategorier: Svartvatten (vatten från toalett, bad, disk och tvätt) eller BDT-vatten (enbart vatten från bad, disk och tvätt).

Slambrunn för svartvatten innehåller vanligtvis tre kammare och kallas därför en trekammarbrunn, slamavskiljare för BDT-vatten är oftast uppbyggd av bara två kammare, och kallas då följdaktligen för tvåkammarbrunn. Båda dessa sorter slambrunnar kallas för antingen flerkammarbrunnar eller helt enkelt "enskilda avlopp". Slamavskiljare till hushåll installeras med fördel av certeifierade installatörer med vana att hantera just trekammarbrunn och slamavskiljare - efter denna länk hittar du en seriös gratistjänst för just detta.

Flera kammare

Trekammarbrunnen är i sig självt en slamavskiljare. Som hörs på namnet är trekammarbrunnen uppbyggd av tre kammare, en som täcker halva brunnen, och sedan två kammare som vardera upptar en fjärdedel av ytan.

Principen är att grova partiklar ska "fastna" i kamrarna medan vattnet rinner igenom. I den första kammaren hamnar de grövsta bitarna och sedan rensas avloppsvattnet finare och finare tills vattnet kan rinna ut till markbädden där det renas organiskt.

Slamavkiljarbrunnens huvudsakliga funktion är att dela på grova partiklar och vatten för att inte infiltrationsbädden, där avloppsvattnet rinner ut, inte ska slammas igen utan bara låta rinnande vatten komma igenom.

Vill du veta mer eller få in gratis offerter från företag som fixar slamavskiljare så kan du få det på trekammarbrunn och slamavskiljare via Markproffs.

Avloppsvatten till infiltrationsbädd

I avloppsvattnet från toalett (svartvatten) finns avföring, urin och toalettpapper som fastnar i första kammaren. Tunga partiklar sjunker till botten där de lägger sig som ett lager slam medan lite lättare partiklar fastnar på ytan och skapar en "kaka" av flytslam. Denna kaka kan ibland bli för tjock och då måste man manuellt "krossa" den.

Mellan dessa två lager av slam finns nu vatten som oftast är ganska klart till sin natur. Trekammarbrunnen slamavskiljer helt enkelt vattnet från partiklar i första kammaren, och sedan sker samma process i nästföljande kammare, tills vattnet är tillräckligt renat för att kunna rinna ut i infiltrationsbädden.

Vill du jämföra priser på uppdrag relaterade till trekammarbrunnar och slamavskiljare?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala entreprenörer kontaktar dig med offert!