Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Trekammarbrunn med infiltration

Efter en slamavskiljare brukar en infiltrations- eller markbädd vara nästa steg för att få ett fungerande avloppssystem. I en markbädd filtreras vattn i många lager av sand och jord där biologiska, fysikaliska och kemiska processer renar vattnet. 

Infiltrationsanläggningens hållbarhet

En infiltrationsanläggning håller cirka 15 år men tidsspannet varierar givetvis, till exempel beroende på hur väl använd husets avloppssytem är. Men efter ungefär 15 år har alltså den biologiska reningen gjort sitt. Gäller det ett fritidshus som man inte använder under hela året ökar förstås livslängden.

Effektiv rening

Vanliga markbäddar klarar dock inte att skilja bort fosfor från avloppsvattnet och därför behöver man ofta ytterligare kompletterande rening. Infiltrationsanläggningar bygger på att avloppsvattnet "infiltreras" ner i marken och därför är det relativt svårt att kontrollera reningens effektivitet. Detta i sin tur betyder att man ofta inte upptäcker fel på anläggningen förrän det är för sent. Om oturen är framme kan det i värsta fall leda till att en dricksvattenbrunn förorenas vilket givetvis är en direkt hälsofara. Återigen är det oerhört viktigt att professionella entreprenörer sköter installation och test av din trekammarbrunn med infiltrationsbädd.

Tekniska lösningar för trekammarbrunnens rening

Nya innovationer såsom minireningsverk och fosforfilter börjar bli allt vanligare med tanke på att man numer ofta vill förbättra reningen i enskilda avlopp. Att förstärka fosforreningen genom att komplettera sin markbädd med urinsortering eller kemisk fällning är därför en god idé.

 

Läs gärna mer om trekammarbrunnen under slamavskiljare, kostnad och regler.

Vill du jämföra priser på uppdrag relaterade till trekammarbrunnar och slamavskiljare?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala entreprenörer kontaktar dig med offert!