Trekammarbrunnar - fakta och priser

Vi ger dig verktygen för att få en effektiv och prisvärd installation av trekammarbrunn

Kostnad trekammarbrunn

Att installera en trekammarbrunn, eller enskilt avlopp, kostar lite olika beroende på omfattning och andra omständigheter (t.ex. vilken typ av mark du har på tomten och var i landet du befinner dig). Här får du en uppskattning på och fakta om vad ett trekammarbrunnsjobb (fakta om kostnad trekammarbrunn via denna länk) kan kosta samt vad ROT-avdraget innebär för priset.

Pris trekammarbrunn med infiltration?

Trekammarbrunn 2m3..........................ca 25 000 kr
Markbädd med infiltration.....................ca 20 000 kr
Arbetskostnad (gräv + anläggning)........ca 25 000 kr

Total kostnad trekammarbrunn med infiltration........70 000 kr

Ovanstående är bara en uppskattning och om du har gynnsamma förhållanden på tomten samt är noggrann när du tar in offerter och jämför vad de olika markentreprenörerna erbjuder kan du komma ner på 40 000-50 000 kr för arbete och material.

Priset blir också annorlunda om du vill växla upp ditt enskilda avloppssystem, läs mer om just att gå från tvåkammarbrunn till trekammarbrunn.

ROT-avdrag trekammarbrunn

Genom att nyttja Rotavdrag för trekammarbrunn kan du halvera arbetskostnaden. Skatteverkets regler säger att du får göra skatteavdrag på upp till 50 000 kr per person och år för arbetskostnaden, alltså inte material och resor. Med ovanstående exempel innebär det att du landar på 12 500 kr i arbetskostnad.

Vill du jämföra priser på uppdrag relaterade till trekammarbrunnar och slamavskiljare?

Fyll i detta kostnadsfria formulär - upp till fem lokala entreprenörer kontaktar dig med offert!